ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้างเอกคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2565