ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษและเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ