วันพุธ, กันยายน 27, 2023
โรงเรียนนิคมวิทยา

ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6