วันจันทร์, มีนาคม 27, 2023
โรงเรียนนิคมวิทยา

ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6