พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี ระยอง