วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
โรงเรียนนิคมวิทยา

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ระดับชั้นจำนวนห้องเพศชายเพศหญิงรวม
ม.110196185381
ม.29178194372
ม.39180196376
รวม ม.ต้น285545751,129
ม.4689149238
ม.5670165235
ม.6684156240
รวม ม.ปลาย18234470713
รวมทั้งหมด467971,0451,842
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2561-2564

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561-2564