วันพุธ, กันยายน 27, 2023
โรงเรียนนิคมวิทยา

ประกาศโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนเอกสารคู่มือ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าบำรุงการศึกษา 1/2566 ระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 23 มิถุนายน 2566

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 มาเซ็นต์สัญญา

ประกาศ ผลการคัดเลือก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์ย้ายเข้าระหว่างปี ปีการศึกษา 2566 มามอบตัว

ประกาศ รายชื่อนักเรี

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์ย้ายเข้าระหว่างปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มาสัมภาษณ์

ประกาศ รายชื่อนักเรี

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศโรงเรียน

เรื่องประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน 131, 133, 135 และ 137 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 (รอบสอง) แผนการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารและการประกอบธุรกิจ มารายงานตัวและมอบตัว

ประกาศ รายชื่อนักเรี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรอง แผนการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารและการประกอบธุรกิจ มารายงานตัวและมอบตัว

ประกาศ เรียกนักเรียน

Read More