วันศุกร์, กรกฎาคม 26, 2024
โรงเรียนนิคมวิทยา

ประกาศโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ระเบียบโรงเรียนนิคมวิทยา ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติตนและความประพฤติของนักเรียน

ประกาศโรงเรียนนิคมวิ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ เรื่องการจัดการสอนแบบออนไลน์ หรือจัดการเรียนการสอนด้วยใบงาน (On Hand) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เรื่องการจัดการสอนแบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการมอบตัว ที่โรงเรียนนิคมวิทยา

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ht

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการมอบตัว ที่โรงเรียนนิคมวิทยา

ประกาศรายชื่อนักเรีย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ ระเบียบโรงเรียนนิคมวิทยาว่าด้วยการให้เช่าร้านค้าโรงอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา2567

ระเบียบโรงเรียนนิคมว

Read More