ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5🔸ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6