ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ระดับชั้นจำนวนห้องเพศชายเพศหญิงรวม
ม. 19183201384
ม. 29192170362
ม. 39156186342
รวม ม.ต้น275315571,088
ม. 4691159250
ม. 5572134206
ม. 6545122167
รวม ม.ปลาย16208415623
รวมทั้งหมด437399721,711
อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1 : 18

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2560-2563

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2560-2563