ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศชายเพศหญิงรวม
ม. 110196185381
ม. 29178194372
ม. 39180196376
รวม ม.ต้น285545751,129
ม. 4689149238
ม. 5670165235
ม. 6684156240
รวม ม.ปลาย18234470713
รวมทั้งหมด46797 1,045 1,842
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2561-2564

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561-2564