ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศชายเพศหญิงรวม
ม. 19182205378
ม. 29185195380
ม. 39184169353
รวม ม.ต้น275515691,120
ม. 4676167243
ม. 5687155242
ม. 6568130198
รวม ม.ปลาย17231452683
รวมทั้งหมด44782 1,021 1,803
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันคม 2564

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2560-2563

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2560-2563