ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทโควตา)

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา แบบออนไลน์ (สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนนิคมวิทยาเท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และเจ้าพนักงานธุรการ