วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
โรงเรียนนิคมวิทยา

ติดต่อเรา

โรงเรียนนิคมวิทยา เลขที่ 185 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

หมายเลขโทรศัพท์: 038-636110 โทรสาร: 038-636210

website: www.nikhomwit.ac.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Facebook : โรงเรียนนิคมวิทยา