วันศุกร์, กรกฎาคม 26, 2024
โรงเรียนนิคมวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา

ในวันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2567นายปิยบุตร เอมโอฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา มอบหมายให้ นางชัญภัทขนิษฐิ์ เหี้ยมหาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มผู้บริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธี พิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2567
โดยการนี้มีกิจกรรมการหล่อเทียนจำนำพรรษา ซึ่งประธานในพิธีได้นำ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา