วันพุธ, กันยายน 27, 2023
โรงเรียนนิคมวิทยา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 มาเซ็นต์สัญญา

ประกาศ ผลการคัดเลือก

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศโรงเรียน

เรื่องประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน 131, 133, 135 และ 137 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

Read More