วันศุกร์, กรกฎาคม 26, 2024
โรงเรียนนิคมวิทยา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียน

ประกาศ รับสมัครคัดเล

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย๖ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

📣ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ

📌สมัครออนไลน์ : http

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

📣ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

📌สมัครออนไลน์ : http

Read More