วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
โรงเรียนนิคมวิทยา

Author: ทินกร กู้ฉินชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ โรงเรียนนิคมวิทยารับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา

ประกาศ โรงเรียนนิคมว

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อนักเรี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ(ครูชาวต่างชาติ)(Announcement of selection as an English Teacher)

ประกาศ ผู้ผ่านการสอบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ย้ายเข้าระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อนักเรี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (Announcement of Nikhomwittaya School The recruitment of a foreigner as an English Teacher)

ประกาศ รับสมัครครูสอ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ ย้ายเข้า ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศสำหรับนักเรียน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนเอกสารคู่มือ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าบำรุงการศึกษา 1/2566 ระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 23 มิถุนายน 2566

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 มาเซ็นต์สัญญา

ประกาศ ผลการคัดเลือก

Read More