วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
โรงเรียนนิคมวิทยา

Author: ฉัตรชัย ใสไธสง

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมวิทยา

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ธุรการโรงเรียน

ประกาศ รับสมัครคัดเล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ระเบียบโรงเรียนนิคมวิทยา ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติตนและความประพฤติของนักเรียน

ประกาศโรงเรียนนิคมวิ

Read More