การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะ ผ่านกระบวนการ PLC

นายปิยบุตร เอมโอฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา ร่วมจัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะ ผ่านกระบวนการ PLC” โดยมี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธาน บรรยายโดย รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน อดีตหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *