กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) อำเภอนิคมพัฒนา

นายปิยบุตร เอมโอฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) อำเภอนิคมพัฒนา” โดยมี นางสาวกัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ นายอำเภอนิคมพัฒนาและผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอนิคมพัฒนา เป็นประธานในพิธี ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) ซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *