โรงเรียนนิคมวิทยาสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง

การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา เปิดเรียน On-Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในโรงเรียนนิคมวิทยา