โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)


บุคลากร :: กลุ่มบริหารงานทั่วไป


ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพัตรา วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 09909909909
E-Mail : nikhomwit@hotmail.co.th

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th