งานประกันคุณภาพการศึกษา- ข้อมูลทั่วไป


งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา


รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559
คลิก https://drive.google.com/drive/folders/101Tp6QsSLwT__O6nM33DnXAK9aYpURqc
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560
คลิก : https://drive.google.com/drive/folders/1zEH8y-OXn2nycUICKRzYdYrzpHngue0t
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561
คลิก : https://drive.google.com/drive/folders/1yzqiAu52KD4UI5gckXpVAbYk2DTGvDajรายงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
คลิก : https://drive.google.com/drive/folders/1oShf2q9BGcYV7JURU76chPU0hvz4A2Ci

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th