คณะกรรมการสถานศึกษา- ข้อมูลทั่วไป


คณะกรรมการสถานศึกษา

 

คณะกรรมการสถานศึกษา


                                                                                                                                  
 
สจ.
ประธานกรรมการ    

   นายสนั่น            นางเพิ่มพูน        ดร.   
            ผู้ทรงคุณวุฒิ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                      
        

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th