การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องเรียนภาษาจีน โดยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนบูรณาการท้องถิ่นภาษาจีน- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องเรียนภาษาจีน โดยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนบูรณาการท้องถิ่นภาษาจีนครูกชพร อินทร์พญา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องเรียนภาษาจีน โดยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนบูรณาการท้องถิ่นภาษาจีน โดยวิทยากร สถาบันจีน สพฐ.ระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค.62 ณ สพม.เขต18

  โพสต์ : 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:46:11

 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th