กิจกรรมค่ายสามภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  กิจกรรมค่ายสามภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายสามภาษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3-5/5 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมธรรมาณุยุต

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/GalleryAtNikhomwittayaSchool/photos/?tab=album&album_id=1837675923045044&__xts__%5B0%5D=68.ARDbs2tIwe-pVYcEhBadk_nR8GH-yCqq4D3AjmGSWyETo1y9ayhB4q9BHdmeZdmSIj821GvQT9wAOsBvYYwEYvgClk4m6mz9P71LvCVPSVR1TWHE0mw6xaLQs11SqqNbcWrlOEDzMt-1KXtd0V5gtBcUf4E3EZnCB21zs_Nzm-7QLvz4yJLCDPw2uck-lwJQHX2wch5XXQG-ne_8-ETi9XzKVqrVhc26WWOBq4mk3YE09vCcirx2TYqmrNK6QLtJfUWSmQVA4UDUuB96x3U-BkHE6xvCGcVY_mkh027mvK-EpAN7Js8KzutXqvOF2WUh4eP5WT7vcPd_-lXLLlS9tK5806iLsjvnVbxmkE9twdjABjYCaMFAZdMRGFr_XiRabYmFBE51t0xOumcU1BWtCZvjg-4vY9uGXA90AMKKROx9uHgRroYkiDA_FRnZmI2HJUTP6mC-VP-en7o&__tn__=-UC-R

  โพสต์ : 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:43:36

 


บุคลากร

นาย ดำรงค์    ศรีอร่าม
นางสาวสุพัตรา  วงษ์สุวรรณ

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th