โครงการ ศอ.ปส.ย.ภาค2 อาสาพัฒนาชุมชน ของสำนักงาน ปปส. ภาค2 - ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  โครงการ ศอ.ปส.ย.ภาค2 อาสาพัฒนาชุมชน ของสำนักงาน ปปส. ภาค2ครูปรัญชัย ไชยมนตรี นำนักเรียนแกนนำเครือข่าย ศอ.ปส.ย. ภาค 2 จังหวัดระยอง จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการ ศอ.ปส.ย.ภาค2 อาสาพัฒนาชุมชน ของสำนักงาน ปปส. ภาค2 เมื่อวันที่ 3-6 สิงหาคม 62 ณ โรงเรียนบ้านห้วงโสม อ. คลองใหญ่ จังหวัดตราด

  โพสต์ : 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:30:43

 


บุคลากร

นาย ดำรงค์    ศรีอร่าม
นางสาวสุพัตรา  วงษ์สุวรรณ

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th