กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ปี 2562- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ปี 2562ครูวชิระ ไพโรจน์กิจตระกูล และครูปรัญชัย ไชยมนตรี นำนักกีฬาเซปักตะกร้อ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ปี 2562 
ในประเภท ชาย 18 ปี และ หญิง 18 ปี ในวันที่ 15-16 สค. 62 ณ รร เทศบาล 2 บ้านเพ ระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หญิง 18 ปี ได้เป็น
ตัวแทนจังหวัดเข้าทำการแข่งขันในระดับเขต ต่อไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

  โพสต์ : 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:28:56

 


บุคลากร

นาย ดำรงค์    ศรีอร่าม
นางสาวสุพัตรา  วงษ์สุวรรณ

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th