สัมมนาในหัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อครูแนะแนวยุคใหม่ที่เด็กต้องการ" - ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  สัมมนาในหัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อครูแนะแนวยุคใหม่ที่เด็กต้องการ"ครูนิชชิมา  ทนศิริ และครูชัยสิทธิ์  เครือสวน ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อครูแนะแนวยุคใหม่ที่เด็กต้องการ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของครูอาจารย์หรือบุคลากรทางการแนะแนวที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

 

  โพสต์ : 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:23:59

 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th