การเก็บข้อมูลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนำไปพัฒนาการจัดชุดบริการด้านความรู้และสุขภาพในระดับประเทศ- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  การเก็บข้อมูลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนำไปพัฒนาการจัดชุดบริการด้านความรู้และสุขภาพในระดับประเทศโรงเรียนนิคมวิทยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ดำเนินการเก็บข้อมูลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนำไปพัฒนาการจัดชุดบริการด้านความรู้และสุขภาพในระดับประเทศ ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/8, 4/1 และ 4/5 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง

ดูภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/NikhomwittayaSchool/photos/a.2413463105350825/2650599794970487/?type=3&theater

  โพสต์ : 15 ส.ค. 2562 เวลา 14:25:56

 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th