นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ครูกัญญาภัค พัศศรษ์เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนางสาวพลอยแก้ว ทักษิณ นางสาวพิชามญชุ์ สวัสดิวารี นางสาวสโรชา สนิทราษฎร์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ณ ศาลจังหวัดระยอง

  โพสต์ : 7 ส.ค. 2562 เวลา 14:00:00

 


บุคลากร

นาย ดำรงค์    ศรีอร่าม
นางสาวสุพัตรา  วงษ์สุวรรณ

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th