เข้าร่วมอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ระดับภูมิภาค(V-Star Challenge)- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ระดับภูมิภาค(V-Star Challenge)โรงเรียนนิคมวิทยาโดยคุณครูนาทนภา แสนศิริ และคุณครูเรวัฒน์ มะศักดิ์ พร้อมด้วยนักเรียนม.ปลาย 10คนเข้าร่วมอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ระดับภูมิภาค(V-Star Challenge) ระหว่างวันที่9-11 สิงหาคม 2562 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปทุมธานี

  โพสต์ : 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:49:51

 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th