โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

ติดต่อ-สอบถาม

Home  ติดต่อ-สอบถาม

ติดต่อ - สอบถาม

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th

Tel : 038636110

 
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมวิทยา


นายดำรงค์ ศรีอร่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา 

 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470238
รหัส Smis 8 หลัก :
  21012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  470238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nikhomwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-
ตำบล :
  นิคมพัฒนา
อำเภอ :
  นิคมพัฒนา
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21180
โทรศัพท์ :
  038-636110
โทรสาร :
  038-636210
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  nikhomwit@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มาบข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.
 


 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th